Contentmarketing handlar om att ge ett intressant och givande innehåll till besökaren. I detta fall kan det alltså handla om konkreta råd kring köksrenovering där ett av råden är hur man får råd. Textformen skiljer sig mot marknadsföring på så vis att den i sig inte ska vara konverterande. Man kan snarare se den som informerande och varumärkesbyggande. När besökaren läser texten är tanken att man ska få känslan att ”detta företag kan verkligen allt om köksrenovering”. Det ger en trovärdighet inom området.

När det kommer till kreditgivare ska kanske snarare känslan vara ”detta företag kan allt om finansiering av köksrenovering” vilket därmed skapar en trygghet. En trygghet som sedan ligger till grund för konvertering i längden.