Med tanke på vad en köksrenovering kostar är det många som tecknar ett lån för att bekosta denna renovering. Det är vanligt att höja bolånet men finns inte den möjligheten är det ett privatlån som tecknas. Framförallt är det just kreditgivare som erbjuder privatlån som jobbar med contentmarketing för att på detta sätt få en större kunbas.