En omfattande köksrenovering är ett projekt som kräver god planering. Samordning av hantverkare, god budgetering och en insikt i vad man kan göra själv är exempel på saker som behövs för att renoveringen ska bli effektivt och korrekt utförd.

Men går egentligen det praktiska kring en köksrenovering i Malmö till? Här tar vi upp de mest väsentliga stegen.

Ut med det gamla

Det första praktiska som görs i en köksrenovering är att riva ut det som ska rivas ut. Många gör det själva, men här kan man också ta hjälp av en hantverkare i Malmö. Rör bör pluggas igen, och väggar där nya rör eller sladdar ska dras bör också rivas. Även golvet bör brytas upp om de ska bytas.

El och VVS

I en större köksrenovering är rörmokare och elektriker ofta inblandade. Efter att de gamla har rivits ut kan de börja arbeta med kablar och rör i enlighet med det nya kökets planlösning. El och rör som inte ska användas längre avlägsnas, och nya dragningar görs.

Återställning av ingrepp

Det här i steget i en köksrenovering är det många som väljer att göra själva. Efter att i ett inledande skede ha gjort ingrepp i tak, golv och väggar, så är det nu som en återställning behöver göras. Om man inte gör det själv krävs hjälp av hantverkare. Många i Malmö passar på att lägga ett nytt golv nu – ett arbete som många klarar av att göra på egen hand.

Montering

Efter att återställning har skett så bör köksstommar och disk-ho monteras. Även köksskivor är något som brukar sättas fast i det här skedet. Väljer man en köksskiva av sten så behöver de måttbeställas. För att undvika en oönskad paus i arbetet så bör man ha leveranstiden i åtanke. Måtten måste vara exakta, på millimetern, så det är inget arbete som bör förhastas. Blir det fel mått så är det extremt svårt att åtgärda det på egen hand.

Kakel

Alla väljer inte kakel, men om man gör det, så är det lägligt att montera det i det här skedet. Det här kan göras av den som är händig, men en plattsättare kan också anlitas för det.

Belysning

I en modern köksrenovering är belysningen allt som oftast en mycket viktig del. Ofta kopplar man in det på undersidan av överskåp och i låder. Det här görs av en elektriker.

Kontroll

När ovan nämnda steg är utförda så brukar en kontroll, tillsammans med en snickare, utföras.

Categories: